agressie

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven - Uitschrijven

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven

Coachend Leidinggeven Coaching heeft tot doel medewerkers te inspireren tot het optimaal ontplooien van hun kwaliteiten en te faciliteren bij hun ontwikkeling naar zelfsturing. Bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid stimuleert pro-activiteit en zelfsturing. In deze training leert u uw medewerkers te begeleiden in het vinden en ontwikkelen van hun eigen oplossingen in plaats van het aanreiken van uw eigen manieren. Voor wie: U wilt meer vaardig worden in het coachen van uw mensen om zo het zelfoplossend en zelflerend vermogen van uw team te activeren. Doelstellingen bewustwording van de betekenis van coaching richting geven aan het coachproces vaardigheden in het voeren van diverse coachgesprekken kennis van groepsprocessen kansen en belemmeringen in coaching

Traingen op maat

Traingen op maat

Maatwerk Training Uitgangspunt bij Focus is een coachende trainingsstijl. We vinden het belangrijk om uit te gaan van de aanwezige kwaliteiten, die we met elkaar verder ontwikkelen. De trainingen zijn dan ook puur gericht op de eigen praktijksituatie van deelnemers. Bij veel vaardigheidstrainingen zetten we acteurs in om de werksituatie in rollenspelen zo herkenbaar mogelijk te spiegelen. Om te komen tot een training die werkelijk aansluit bij de cultuur van de organisatie, de mensen én de dagelijkse praktijk werkt Focus met u samen om tot maatwerk te komen. Maatwerk begint met een gedegen aanpak in het voortraject. Daarmee levert Focus een passend advies over de inzet en haalbaarheid van de training voor uw organisatie, het effect daarvan op de overige afdelingen én de organisatie.

Trainingen

Agressietraining, training voor het Bedrijfsopvangteam (BOT), managementtrainingen, commerciële trainingen, vaardigheidstrainingen, assertiviteitstraining, Time Management, leidinggeven, leiderschapsstijlen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, koersgericht ondernemen, netwerken, weerbaarheidstraining, advisering, personal coaching, praktijkcoaching, communicatietraining, effectiviteitstrainingen, conflicthantering, projectmatig werken, ziekteverzuim, relatie- en prospectbeheer, teamtraining, bedrijfsopleidingen.

Training in omgaan met agressie

Coaching & Opvang (agressie) Tijdens deze training wordt, vanuit coaching, aandacht besteed aan de verzorging van de eerste opvang na een agressie-incident. Dit betekent specifieke coaching in het nazorgtraject waarbij verschillende onderdelen zoals het herkennen van stress signalen, stellen van coachvragen, inlevingsvermogen, drie-stappen model en het bespreken van agressie incidenten en -patronen in het team. Voor meer informatie over agressietraining klikt u op onderstaande link.

Training voor het bedrijfsopvangteam (BOT)

Ter voorbereiding van de oprichting van een BOT voert Focus desgewenst assessments uit. Een bestaand BOT kan gebruik maken van de training. Assessment: Van leden van een bedrijfsopvangteam wordt verwacht dat zij beschikken over een aantal noodzakelijke competenties, zoals bijvoorbeeld: zich goed kunnen inleven, een (daadwerkelijk) luisterend oor kunnen bieden en hun eigen ervaringen niet op de voorgrond laten treden. Veel zaken kunnen middels training verder ontwikkeld worden. Het is van belang dat de genoemde competenties wel latent aanwezig zijn. Een medewerker die met het bedrijfsopvangteam in aanraking komt heeft dan al iets meegemaakt en is daardoor kwetsbaarder. Het is van groot belang dat deze persoon adequaat begeleid wordt. Ook voor het functioneren van het bedrijfsopvangteam zelf en het verwerven van een algemeen gedeelde acceptatie is het van belang dat het vanaf de oprichting goed functioneert. Training: Het BOT kan ingeschakeld worden wanneer de medewerker daar behoefte aan heeft. Dat kan zijn als meteen sprake is van diepe sporen van het agressie-incident, wanneer de sporen toch dieper blijken te zitten dan aanvankelijk werd gedacht of simpelweg, wanneer een medewerker er de voorkeur aan geeft niet met zijn of haar eigen leidinggevende te praten, maar met een derde. De training vertoont raakvlakken met de training voor leidinggevenden. Het verschil is dat deze training verdergaat. Bij het ontwikkelen van het programma zijn we uitgegaan van verschillende deelnemers voor de training opvang en coaching en de training voor het bedrijfsopvangteam. Tijdens de training wordt o.a. behandeld: inzicht in het verwerkingsproces, creëren van een vangnet, het drie-stappen gesprek en de benodigde communicatie-onderdelen. Voor meer informatie over deze training of over agressietraining klikt op onderstaande link.

Training Persoonlijke Effectiviteit en Assertiviteit

Persoonlijk effectief zijn is de basis voor het optimaal functioneren in elke functie of organisatie. Voor de een is dat meer opkomen voor zichzelf, voor de ander is dat flexibeler of sensitiever omgaan met collega's. Inzicht in bewustwording van eigen gedrag, kwaliteiten en drijfveren zijn het uitgangspunt voor gewenste verandering. In deze training leert u over uzelf en hoe u zelf aan het roer kunt staan van uw persoonlijk functioneren. Voor wie: U wilt uw persoonlijkheid versterken en daarbij competenties zoals pro-activiteit, assertiviteit en sensitiviteit ontwikkelen.

Training Time Management

Training Time Management

Timemanagement Tijd is een kostbaar goed dat steeds schaarser wordt. 'Zaten er maar meer uren in een dag' en 'Waar haal ik de tijd vandaan' zijn typische alledaagse uitspraken. In goede balans leven met uw agenda en uw horloge is belangrijk, maar niet altijd haalbaar. In de training timemanagement krijgt u inzicht in de blokkades die u hinderen in uw eigen timemanagement. U leert prioriteiten te stellen die uw doelen ondersteunen zodat u ontspannen door de tijd kunt bewegen. Voor wie: U heeft het gevoel tijd te kort te komen en wenst meer grip te krijgen op uw tijdsbesteding. Doelstellingen - het verwerven van inzicht in het eigen tijdsbeheer. - het ontdekken van oplossingen voor tijdsverslinders. - het op basis van heldere prioriteiten de planning managen. - het bewaken van de eigen planning. - het formuleren van doelstellingen. - leren om grenzen te stellen.

Training functionerings- en beoordelingsgesprekken

Training functionerings- en beoordelingsgesprekken

Functionerings- en Beoordelingsgesprekken Motivatie en prestatieverbetering staan centraal bij het managen van medewerkers. Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn prima managementtools die u ondersteunen bij het bereiken van organisatiedoelen. Op een kritische, opbouwende en motiverende wijze wordt het functioneren van de medewerkers, hun persoonlijke doelen en de organisatiedoelen besproken. Tijdens deze training krijgt u inzicht in de opbouw en structuur van de gesprekken zodat de kwaliteit alsmede de relatie met de medewerkers wordt geoptimaliseerd. Tevens wordt u in staat gesteld om de uitgevoerde taken te spiegelen aan het functieprofiel en de medewerker verantwoordelijk te maken voor het eigen functioneren. Voor wie: U wilt de communicatie en de afstemming met uw medewerkers over het functioneren verbeteren met behulp van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Doelstellingen - het belang van functionerings- en beoordelingsgesprekken als managementtool - de relatie tussen een coachgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek - competenties: analyse van het functioneren het maken van concrete afspraken in combinatie met SMART-doelen stellen - thema’s tijdens functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken

Managementtrainingen

Managementtrainingen

Advisering Focus biedt advies in trajecten voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de organisatie, in cultuur, visie en beleid. Voorbeelden zijn: - Ontwikkeling van maatwerktrajecten - Coaching van leiderschapskwaliteiten - De implementatie van managementprogramma's zoals o.a. functionerings- en beoordelingssystematiek, agressiebeleid, ziekteverzuim, etc.

Trainen op open inschrijving

Open trainingen Wanneer de medewerker persoonlijke competenties verder wil ontwikkelen én tegelijkertijd ervaringen wenst uit te wisselen met medewerkers van andere organisaties, dan is een training met open inschrijving een uitkomst. Bij de open trainingen is de koers om de trainingsdoelen te bereiken vooraf uitgestippeld. Afhankelijk van de persoonlijke inbreng van de deelnemers zal de koers tijdens de training geregeld worden bijgesteld. Focus kiest ervoor te trainen met relatief kleine groepen. Dat versterkt de focus op het individu en benaderd maatwerk. De groepsgrootte bij de open trainingen bedraagt minimaal vier en maximaal acht deelnemers.

Focus op bedrijfstrainingen

Focus op bedrijfstrainingen

Wie zijn wij? Sinds 1998 begeleidt Focus Advisering Training Coaching bedrijven en organisaties in de profit en non-profit sector. Professioneel, eerlijk en gericht op samenwerking met continu rendement. Onze dienstverlening bestaat uit trajecten voor ontwikkeling, verdieping en verandering van organisaties en de medewerkers. Adviseren, trainen en coachen zijn de kerncompetenties van Focus. Zo kunnen we organisaties ondersteunen vanaf de eerste vraag tot en met het gewenste einddoel.

Starterscoach voor ondernemers

Starterscoach voor ondernemers

Duizenden mensen in Nederland maken nú plannen om een eigen bedrijf te starten. De startersbijeenkomsten die de Kamer van Koophandels ieder jaar organiseren, zijn drukbezocht. Al jarenlang. Zelfstandig ondernemen lijkt een hype. Toch zet niet iedereen zijn plannen om een eigen onderneming te starten, daadwerkelijk door. Jaarlijks beginnen gemiddeld ruim 50.000 mensen (bron: www.kvk.nl) daadwerkelijk voor zichzelf. In de afgelopen jaren steeg dit aantal aanzienlijk. In 2006 begonnen zelfs 85.000 mensen een eigen bedrijf. 2007 sloeg alle records met meer dan 100.000 startende ondernemers. Binnen vijf jaar is de helft van de starters alweer afgehaakt. Het ondernemerschap is niet wat zij ervan verwachtten, de investeringen zijn hoog of de inkomsten vallen tegen. Of het ondernemerschap past simpelweg gewoon niet bij wie men is. Misschien loop jij ook met plannen rond om voor jezelf te beginnen. Misschien ben je zelfs al gestart en loop je tegen allerlei vragen aan om je onderneming richting te geven zodat je straks niet bij de groep behoort die voortijdig eindigt. In beide gevallen is dit boek er voor jou. Je persoonlijke Starterscoach.

Stichting M.

Onmissbaar

Onmissbaar

Clue Management

Clue Management

Brandse HR

Brandse HR

Focus Advisering Training Coaching

Focus Advisering Training Coaching

Door Omgaan met agressie i.s.m agressie.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 21 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?